Montažne kuće Intal a.d. Milići
montažne kuće dobro došli
Dokumenti
Intal montažne kuće - X REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
X REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Intal montažne kuće - Izveštaj revizorske komisije
Revizorski izveštaj 2009.

Svi dokumenti
Info
Intal a.d. Milići
Ul. Birčanska bb
75466 Milići
Republika Srpska, BiH
Tel⁄Fax:  +387 56 741 002
  +387 56 741 008
  +387 56 741 328
Email: 
prodaja@intal-milici.com
Distributeri
Distributeri za područje
Srbije:
"BT Company" d.o.o.
Beograd
Ul. Jablanička 3g
Tel:  +381 11 2508 255
Fax: +381 11 2511 262
Mob: +381 65 994 54 54
Email:
bt.company@sezampro.yu
Web:
http://www.btcompany.rs
"Simont NS" d.o.o.
Novi Sad
Branislava Nušića 20/3
Tel:  +381 21 661 72 93
Mob: +381 64 99 88 658
+387 65 143 933
Email:
info@simontns.co.rs
Web:
http://www.simontns.co.rs

:: Intal montažne kuće - Cjenovnik montažnih kuća ::

Cjenovnik prizemnih montažnih kuća trenutno nije dostupan!
prizemne montažne kuće - cenovnik

Vrh